Värna om Naturen

Se till att respektera både natur och fisk. Allt skräp och gärna mer därtill tas om hand och slängs i uppställda soptunnor eller hemma.

Allemansrätten

Kom ihåg att allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men det medföljer också en skyldighet att värna och visa hänsyn om naturen. Läs för mer information: naturvardsverket.se

Övergripande fiskeregler

Regler för fisket finns i Fiskelagen, Fiskeförordningen och i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS). De innehåller en mängd bestämmelser, exempelvis om redskap för fritidsfisket. Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som har ansvar för frågor om fiske. Läs för mer information: havochvatten.se

Fiskevårdsområde

I Sverige finns många olika fiskevårdsområden som utgör grunden för svensk fiskeförvaltning i sötvatten. Fiskerätten och fisket i enskilda vatten i Sverige tillhör fiskevårdsområdet (fastighetsägarna). Dessa fiskevådsområden sköter fiskekort försäljningen.

Fiskekort

Kolla upp vilket fiskekort som gäller vid det tilltänkta vattendraget och lös kort innan fisket påbörjas. Kolla fiske om det finns möjlighet att lösa kort i förväg på nätet. Läs för mer information: ifiske.se

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK